پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
vali.JPG

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ کمیته تبلیغات استان آذربایجان غربی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی قلم طلا در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۲۰۸۱۵۰۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای ولی فرهادی اوجاقکندی با کد ملی ۲۷۵۴۷۵۴۰۸۳ صادر می شود.

نشانی: ماکو، آذربایجان غربی ـ بازرگان ـ خیابان امام ـ روبروی جهادکشاورزی ، مغازه صادقی - کد پستی: ۵۸۶۷۱۴۶۷۶۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ است.