پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Scan10014.JPG

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۷۴/۰۸/۱۱ کمیته تبلیغات استان اصفهان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی فتح در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۴۰۱۴۵۱۴ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای جعفر علی عسگری با کد ملی ۱۲۸۸۷۷۳۶۶۸ صادر می شود.

نشانی: اصفهان، اصفهان خیابان وحید نبش خیابان حسین آباد مجتمع عسکری طبقه اول واحد ۵ - کد پستی: ۸۱۷۵۹۴۹۹۶۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ است.