پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
011111.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ کمیته تبلیغات استان بوشهر ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایده تبلیغ در رسته خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی به شماره ۰۷۰۵۵۰۷۹ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای عدنان جعفری با کد ملی ۳۵۵۰۰۵۵۰۰۵ صادر می شود.

نشانی: تنگستان، اهرم.میدان امام(ره).خیابان امام(ره).جنب مجتمع مبل موسوی - کد پستی: ۷۵۵۱۸۵۸۱۸۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ است.