پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عکس حمید.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آریان پارس در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۸۰۱۰۷۶۹ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حمید رضا جمالزهی با کد ملی ۰۶۵۱۷۰۲۱۲۷ صادر می شود.

نشانی: تهران، یوسف آباد خیابان ۳۷-نبش خیابان ابن سینا-پلاک ۹۶ - طبقه سوم - واحد ۸ - کد پستی: ۱۴۳۴۶۵۳۶۳۳
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ است.