پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
600X600.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی پویا سازان در رسته خدمات تبلیغ - عکاسی تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی به شماره ۰۸۰۱۱۱۶۷ و صاحب امتیازی خانم ساناز شریفی ساکی با کد ملی ۰۲۵۱۸۸۴۷۰۸ صادر می شود.

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، کوچه پزشک پور، پلاک ۱۰ - کد پستی: ۱۵۹۴۸۳۳۶۱۳
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ است.