پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
Scan10002.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی فروغ فانوس هنر در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۰۸۰۱۱۴۱۱۰ و صاحب امتیازی فروغ فانوس هنر با شماره ثبت ۲۹۱۷۶۱ و مدیر مسئولی آقای مهدی فخار صادق با کد ملی ۲۰۳۱۶۷۴۷۷۳ صادر می شود.

نشانی: تهران، بلوار آیت اله کاشانی-بین گلستان و سلیمی جهرمی-پ۲۲۲-ساختمان باران-ط۱-واحد۱۰۴ - کد پستی: ۱۴۸۱۸۷۵۱۴۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ است.