پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
873c4847-0d2c-47bc-bbb1-3f6f7f9d6f0b.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آبان در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی به شماره ۰۸۰۱۵۵۲۸ و صاحب امتیازی توسعه تبلیغات آبان با شماره ثبت ۵۴۵۵۰۶ و مدیر مسئولی خانم زهرا معینی با کد ملی ۱۲۸۷۰۳۰۵۸۰ صادر می شود.

نشانی: تهران، خیابان میرداماد-میدان مادر- برج بیژن پ ۶ طبقه ۱۲ واحد ۱ - کد پستی: ۱۹۱۱۹۱۵۵۱۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ است.