پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
H.png

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی نوین روز در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های فضای مجازی به شماره ۰۸۰۱۷۴۶۳ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای حسن نخعی با کد ملی ۰۰۵۹۱۳۱۳۴۹ صادر می شود.

نشانی: تهران، م توحید خ ستارخان خ شادمهر ک گلدان پ ۵ - کد پستی: ۱۴۵۶۹۵۵۱۸۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ است.