پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
photo_2020-10-27_11-38-56.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی توفان در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی به شماره ۰۸۰۱۷۸۰۰ و صاحب امتیازی آقای محمد صادق میرفخرایی با کد ملی ۰۰۴۰۱۸۸۴۶۹ و مدیر مسئولی خانم سهیلا مرتضوی با کد ملی ۰۴۵۱۹۸۲۸۳۵ صادر می شود.

نشانی: تهران، شریعتی بین سمیه و سه راه طالقانی کوچه حمید صدیق پلاک ۳ طبقه ۲ واحد ۲۰۶ - کد پستی: ۱۵۶۱۹۳۷۴۳۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ است.