پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عکس پرسنلی.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایده خلاق سحر در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و به شماره ۰۸۰۱۸۹۰۶ و صاحب امتیازی ایده خلاق سحر با شماره ثبت ۵۲۹۷۶۱ و مدیر مسئولی آقای علی بختیاری با کد ملی ۰۰۶۰۴۳۵۹۵۱ صادر می شود.

نشانی: تهران، میدان هفت تیر- خیابان مازندرانی - شماره ۶ - واحد ۱۴ - کد پستی: ۱۵۸۹۸۶۴۸۷۷
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ است.