پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
1.png

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ کمیته تبلیغات استان تهران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آذرخش نوین ماکان در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۰۸۰۹۰۵۳۷ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای میلاد فرهانی کمال با کد ملی ۵۵۶۰۱۰۴۱۱۶ صادر می شود.

نشانی: رباط کریم، بلوار آزادگان - بوستان پنجم - پلاک ۴ - ساختمان میلاد ۵ - طبقه ۲ - واحد ۴ . - کد پستی: ۳۷۶۱۷۱۵۹۳۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ است.