پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
دکتر غفارپور.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ کمیته تبلیغات استان خراسان رضوی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آبنوس در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و به شماره ۱۲۰۱۱۳۹۲۵ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای آرش غفارپور با کد ملی ۲۲۹۶۹۱۴۱۰۱ صادر می شود.

نشانی: مشهد، احمد آباد-بین بهشت و پاستور-مجتمع بهزاد-طبقه پنجم-واحد ۱۳ - کد پستی: ۹۱۸۳۷۱۵۷۱۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ است.