پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
1.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ کمیته تبلیغات استان خراسان رضوی ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی اسپاد در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - غرفه آرایی و خدمات نمایشگاهی به شماره ۱۲۰۱۴۲۲۸ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای قاسم مهری منظری با کد ملی ۰۹۴۴۹۰۸۷۱۳ صادر می شود.

نشانی: مشهد، صیاد شیرازی،نبش صیاد ۵ ،مجتمع ستاسنتر ،طبقه دوم واحد ۲۰۰ - کد پستی: ۹۱۷۹۶۹۱۸۴۴
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ است.