پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
110.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته تبلیغات استان خوزستان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی فن آوران در رسته خدمات رسانه - رسانه های چاپی و خدمات رسانه - رسانه های محیطی به شماره ۱۴۱۶۵۲۱۷ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای رضا امیری نسب با کد ملی ۱۹۵۰۶۱۶۷۹۷ صادر می شود.

نشانی: بندر ماهشهر، خوزستان - بندر ماهشهر - ابتدای بلوار مصلی - پلاک ۳ - کد پستی: ۶۳۵۱۸۳۸۱۵۶
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ است.