پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
dssadasd.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ کمیته تبلیغات استان گیلان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آلتین در رسته خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی و به شماره ۲۶۰۱۴۰۸۶ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای امیررضا پناهی با کد ملی ۲۵۸۱۰۳۶۴۰۰ صادر می شود.

نشانی: رشت، خیابان قلی پور - بعثت - میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر شرقی - پامچال ۱ - کد پستی: ۴۱۵۸۶۳۶۹۴۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ است.