پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
555.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ کمیته تبلیغات استان گیلان ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایده گراف در رسته خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی و خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی به شماره ۲۶۰۱۴۷۰۴ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی آقای جواد فلاح راد با کد ملی ۲۵۹۵۴۱۵۶۲۱ صادر می شود.

نشانی: رشت، رشت . خ مطهری . چهاربرادران . مجتمع پارس .ط ۶ . واحد ۱۸ - کد پستی: ۴۱۸۴۹۳۵۱۸۵
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ است.