پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
IMG_20201212_133009_661.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ کمیته تبلیغات استان مازندران ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی آوات در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های چاپی به شماره ۲۸۱۰۷۷۱۱ و صاحب امتیازی و مدیر مسئولی خانم نگین عمرانیان محمدی با کد ملی ۲۱۴۳۰۸۱۶۹۳ صادر می شود.

نشانی: آمل، خیابان امام رضا. نبش رضوان ۴. ساختمان محمدی . طبقه سوم - کد پستی: ۴۶۱۴۹۳۹۵۰۱
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ است.