پروانه فعالیت - نمایش

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
به نام خدا
پروانه تاسیس و فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی
عکس ساغر صهبا.jpg

به استناد آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و مصوب جلسه ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ کمیته تبلیغات منطقه آزاد قشم ، پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی ایده پردازان نگاه در رسته خدمات رسانه - رسانه های محیطی و خدمات رسانه - رسانه های پخشی به شماره ۳۰۰۱۱۳۰۷ و صاحب امتیازی خانم ساغر صهبا با کد ملی ۱۱۹۰۰۷۵۰۱۶ صادر می شود.

نشانی: قشم، استان هرمزگان - قشم - شهرک سام و زال - ورودی دوم - خیابان شکوفه - کوچه شکوفه چهارم -پلاک ۱۹۱-۱۲ - طبقه سوم غربی - کد پستی: ۷۹۵۱۱۷۵۳۰۸
اصالت این پروانه و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به e-tablighat.ir قابل راستی آزمایی است. اعتبار این پروانه، تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ است.