ردیف شماره نام کانون استان رسته فعالیت تاریخ پایان اعتبار
1 03013923 رسا تصویر اردبیل خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/11/03
2 08010769 آریان پارس تهران خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - تهیه و تولید هدایای تبلیغاتی
1398/03/27
3 26014086 آلتین گیلان خدمات تبلیغ - گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی 1398/12/22
4 28132717 آوای شمال مازندران خدمات رسانه - رسانه های محیطی 1398/10/17
5 01012680 آیهان آذربایجان شرقی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/08/20
6 30011307 ایده پردازان نگاه منطقه آزاد قشم خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/03/29
7 08011167 پویا سازان تهران خدمات تبلیغ - عکاسی تبلیغاتی
خدمات تبلیغ - ساخت تیزر و آنونس تبلیغاتی
1398/02/16
8 02081506 قلم طلا آذربایجان غربی خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/10/26
9 25011077 ماهتاب گلستان خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های پخشی
1398/01/29
10 14010596 مدافعان حرم خوزستان خدمات رسانه - رسانه های محیطی
خدمات رسانه - رسانه های چاپی
1398/08/16