اخبار

1400/04/21 10:30
1400/04/21 10:18
1400/03/10 09:14
1398/04/26 10:02
1398/04/26 09:52
1397/10/22 10:43
1397/04/23 10:34

با حضور کارشناسان تبلیغات برخی از استانها برگزار شد:

نشست تخصصی جهت ورود و ثبت نام کانونهای آگهی و تبلیغاتی قدیمی به سامانه تبلیغات

1396/08/24 09:14
1396/08/08 12:25
1396/05/01 06:38
1396/06/11 05:30
1396/05/08 09:51

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه تبلیغات در استان مرکزی

کارگاه آموزشی سامانه تبلیغات ویژه کارشناسان تبلیغات ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 برگزار شد.

1396/05/01 06:31
1396/02/23 09:48

انتخاب رسته فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

متقاضیان محترم برای فعالیت در حوزه تبلیغات لازم است ضمن مراجعه به سامانه از منوی ثبت تقاضا زیر منوی تقاضای اولیه نسبت به انتخاب یکی از رسته های سه گانه تعیین شده بر اساس سطح تحصیلات، تجربیات و برنامه های آتی اقدام نمایید.

1395/12/11 09:29
1395/12/11 09:20
1395/06/15 12:42

دوازدهمین همایش کارشناسان تبلیعات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها

دوازدهمین همایش کارشناسان تبلیغات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های سراسر کشور طی روزهای 16 و 17 شهریورماه در تهران برگزار می شود.

1395/06/28 07:40

دوازدهمین همایش کارشناسان تبلیعات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها

دوازدهمین همایش کارشناسان تبلیغات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور پس از دو روز به کارخود پایان داد.

1395/06/31 12:58

طی ابلاغ به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای سراسر کشور

سامانه جدید صدور پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی از ابتدای مهرماه آغاز به کار می‌کند

1395/10/13 12:24