در این دیدار که با حضور سایر مسؤولان دفتر برگزار شد، دکتر محمد حیدری، مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی با اشاره به اهمیت تبلیغات و نقش اثرگذار آن در جامعه گفت: "کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، نقشی به‌سزا در فرهنگ جامعه ایفا می‌کنند؛ از این رو نظارت بر فعالیت‌ و آنها از حساسیت قابل توجهی برخوردار است."
وی با اشاره به لزوم افزایش نظارت بر آگهی‌ها و تبلیغات در کشور،‌ بر ساماندهی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی تأکید کرد و افزود: "رتبه‌بندی و رسته‌بندی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی خواهد بود و افزایش نظارت بر صدور پروانه‌ فعالیت کانون‌ها و به دنبال آن برگزاری جلسات مداوم با انجمن صنفی با هدف تسریع رفع مشکلات کانون‌های آگهی و تبلیغاتی در زمره فعالیت‌های دفتر قرار خواهد گرفت."
تشکیل موزه تبلیغات، راه‌اندازی مدرسه تبلیغات، ‌ساماندهی برگزاری منظم همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌های تخصصی تبلیغات در سطح کشور، رسیدگی به موضوع اتحادیه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و ... از مواردی بود که توسط رییس و اعضای انجمن در جلسه مطرح شد.