اولین کارگاه آموزش سامانه تبلیغات روز چهارشنبه13 بهمن ماه در سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی اصفهان و با حضور کارشناسان تبلیغات و مطبوعات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد.
این کارگاه به کوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و با همکاری دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان تبلیغات ادارات مختلف این استان با سامانه صدور و تمدید پروانه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی و سایر امور مربوط به کانونها برگزار شد.
بر اساس این گزارش گروه اعزامی از دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی متشکل از رییس و کارشناسان حوزه کانون آگهی و تبلیغاتی و سامانه مذکور ابتدا شرایط استفاده از سامانه را به صورت نظری و شفاهی توضیح داده و بعد از آن به صورت عملی کارشناسان به عنوان متقاضی و کارشناس تمامی مراحل کار با سامانه را انجام دادند و همزمان به سئوالات پاسخ داده شد و کارشناسان نیز نظرات اصلاحی و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.
بنا به این گزارش در مجموع تمامی کارشناسان از برگزاری کارگاه اظهار رضایت کرده و درخواستند کردند این گونه کارگاهها به طور مداوم برگزار گردد.