به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، این دوره آموزشی توسط رؤسای ادارات و کارشناسان دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و باحضور کارشناسان تبلیغات استان مرکزی، با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان با مراحل کاری و فرآیند ثبت نام و درخواست صدور مجوز متقاضیان کانون های تبلیغاتی در سامانه تبلیغات و رفع مشکلات موجود در این زمینه و بنا به درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برگزار شد.
طبق این گزارش، هدف از برگزاری این کارگاه، تغییر فرآیند انجام کار از شکل سنتی به صورت الکترونیک، تسهیل و تسریع فرآیند ثبت نام و تقاضای صدور مجوز تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی، تمدید اعتبار پروانه کانون و حذف مراجعه حضوری متقاضیان به ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی می باشد.
این گزارش حاکی از آن است که کارشناسان شهرستان استان مرکزی حاضر در این نشست، ضمن آشنایی با مراحل کاری سامانه جامع تبلیغات، مشکلات و چالش های موجود در این حوزه را همراه با مسائل قانون تبلیغات مطرح و کارشناسان دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی به این سوالات پاسخ دادند.