دستورالعمل صدورمجوزانتشار محتوای تبلیغاتی
مقدمه:
به استناد بند(16) ماده(2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مورخ 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی، مصوب مورخ 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی، «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» مصوب جلسه شماره (198) مورخ 28/11/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات مصوب جلسه(571) مورخ 12/2/1391 شورای فرهنگ عمومی و در راستای اجرای مصوبه مورخ 4/6/1397 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ساماندهی مجوزهای این وزارتخانه، «دستورالعمل صدورمجوزانتشارمحتوای تبلیغاتی»به شرح زیر ابلاغ می شود:

1. تعاریف
1.1. آیین نامه: آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب مورخ 27/12/1358 شورای انقلاب اسلامی.
1.2.کانون: کانون آگهی و تبلیغاتی،سازمانهایی هستند که کار آنها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه‏های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات می باشد.
1.3. کانون فعال: کانونی که براساس ارزشیابی سالانه در یک رسته معین در حال فعالیت می‌باشد و مشمول ماده (19) آئین‌نامه نشده است.
1.4.سامانه: سامانه الکترونیکی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی به نشانی www.E-tablighat.irکه از طریق سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانیwww.sso.farhang.gov.irنیز در دسترس است.
1.5. رسانه: هرگونه ابزار، وسیله، تجهیزات، فناوری یا بستری که برای ارسال و انتقال پیام در قالب صوت، تصویر، متن و یا ترکیبی از آنها مورداستفاده قرار می گیرد، مانند رادیو، تلویزیون، نشریات، پیام رسان های مجازی و مانند آنها.
1.6.رسانه دیجیتال:رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات که تبادل یا انتشار محتوا در آنها، تنها به کمک ابزارهای مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد.
1.7. تبلیغات (آگهی)‌:هرگونه اعلان و اطلاع رسانی برای معرفی و فروش کالا یا خدمات که به انواع زیر قابل تقسیم است:
1.7.1.تبلیغات محیطی: هر نوع آگهی که از طریق تابلوهای تبلیغاتی محیطی منصوب در سطح شهرها، جاده ها و بزرگراه های برون شهری، تلویزیون‌های شهری، فرودگاهها، پایانه های مسافربری، جایگاه‌های سوخت، ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و یا سایر اماکن عمومی منتشر می شوند.
1.7.2.تبلیغات چاپی: هرنوع آگهی که در قالب برگه های تبلیغاتی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، دفترچه های راهنما،
بسته بندی کالا، برچسب، کارت ویزیت، سررسید و مانند اینها به چاپ می رسند.
1.7.3.تبلیغات سمعی و بصری: هر نوع آگهی در قالب فیلم های تبلیغاتی کوتاه و بلند و یا مواد تبلیغاتی دیداری و شنیداری که از طریق رسانه های دیداری و شنیداری از جمله رادیو، تلویزیون، سینما، فیلم های نمایش خانگی و مانند و همچنین فضای مجازی، پخش می شوند.
1.7.4.تبلیغات فضای مجازی: هر نوع آ گهی در قالب دیداری یا شنیداری که از رسانه های دیجیتال پخش و منتشر شود.
1.8.اداره کل: ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها.
1.9.دفتر تبلیغات: دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی.
1.10.کمیته مرکزی:کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور که ریاست آن با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی است و اعضای آن عبارتند از: «نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی یا نماینده وی» و «نماینده تام الاختیار اتحادیه سازمان های تبلیغاتی».
1.11.کمیته تبلیغات استان: کمیته متشکل از «مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان» به عنوان رئیس کمیته، «کارشناس ذیربط» و «معاون استاندار یا نماینده او» که متولی تمشیت امور مربوط به کانون ها در سطح استان است.
1.12.متقاضی: کانون تبلیغاتی فعال که خواستار دریافت مجوز محتوای تبلیغاتی می باشد.
1.13.مجوز سراسری: مجوزی که برای انتشار یا پخش یک آگهی در بیش از یک استان صادر خواهد شد.

2.شرایط لازم :
1-2- تبلیغات محیطی:
- کانون فعال در رسته خدمات رسانه با زیر رسته رسانه های محیطی یا رسته مشاوره.
2-2- تبلیغات چاپی:
- کانون فعال در رسته خدمات رسانه با زیر رسته رسانه های چاپی یا رسته مشاوره.
- کانون فعال در رسته خدمات تبلیغ یا رسته مشاوره.
3-2- تبلیغات سعمی و بصری:
- کانون فعال در رسته خدمات رسانه با زیر رسته رسانه های پخشی یا رسته مشاوره.
4-2- تبلیغاتی فضای مجازی:
کانون فعال در رسته خدمات رسانه با زیررسته فضای مجازی یا رسته مشاوره.

3.مدارک لازم :
1- نمونه طرح تبلیغاتی (اعم از متن، تصویر، چند رسانه ای و ...).
2- ارائه مدارک و مستندات قانونی مربوط به تولید، توزیع و فروش کالا و انجام خدماتی که در آگهی درج شده اند.

4.فرآیند صدور مجوز:
4-1- فرآیند صدور مجوز استانی:
4-1-1- ثبت درخواست و بارگذاری طرح به همراه مدارک و مستندات لازم درخصوص آگهی در سامانه توسط متقاضی
4-1-2- بررسی درخواست توسط کارشناس شهرستان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.
4-1-3- بررسی درخواست توسط کارشناس استان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.
4-1-4- تأیید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صدور مجوز و ارسال پیامک به متقاضی
تبصره 1: درصورت ایراد قانونی در طرح یا مستندات ارائه شده در هر مرحله، موضوع به متقاضی جهت اصلاح ارجاع داده خواهد شد.
تبصره 2: در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند ظرف مدت 48 ساعت اعتراض خود را برای ارجاع به دفتر تبلیغات، در سامانه ثبت نماید. پس از بررسی اعتراض توسط دفتر تبلیغات، نتیجه قطعی به متقاضی اعلام خواهد شد .
تبصره 3:در صورت کامل بودن مدارک و انطباق کامل طرح ها با قوانین و مقررات، ادارات کل باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (اداری) مجوز لازم را صادر نمایند. در غیر این صورت، متقاضی می تواند موضوع را به دفتر تبلیغات ارجاع و خواستار رسیدگی شود.
4-2- فرآیند صدور مجوز سراسری:
4-2-1- ثبت درخواست مجوز سراسری و بارگذاری طرح به همراه مدارک و مستندات لازم درخصوص آگهی در سامانه توسط متقاضی در استان مربوطه.
4-2-2- بررسی درخواست توسط کارشناس استان مربوطه حداکثر ظرف مدت 24 ساعت.
4-2-3- ارجاع درخواست متقاضی به همراه اعلام نظر مدیرکل استان به دفتر تبلیغات.
4-2-4- بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر تبلیغات حداکثر ظرف مدت 48 ساعت.
4-2-5- تأیید مدیرکل دفتر تبلیغات، صدور مجوز و ارسال پیامک به متقاضی.
تبصره 1: در صورت ایراد ق انونی در طرح یا مستندات ارائه شده، در هر مرحله موضوع به متقاضی جهت اصلاح ارجاع داده خواهد شد.
تبصره 2: در صورت رد درخواست توسط دفتر تبلیغات، متقاضی می تواند ظرف مدت 48 ساعت اعتراض خود را برای ارجاع به دفتر تبلیغات درسامانه ثبت نماید. پس از بررسی اعتراض توسط دفتر تبلیغات، نتیجه به متقاضی اعلام می شود. در صورت اعتراض مجدد، موضوع در کمیته مرکزی طرح و نتیجه قطعی اعلام خواهد شد .
تبصره 3: در صورت کامل بودن مدارک و انطباق کامل طرح ها با قوانین و مقررات، دفتر تبلیغات باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (اداری) مجوز لازم را صادر نماید.

5.مرجع صادرکننده مجوز:
ادارات کل مرجع صدورمجوزانتشارمحتوای تبلیغاتی در استان مربوطه هستند و درخصوص مجوزهای سراسری، مرجع صدور مجوز، دفتر تبلیغات است.

6. سایر مقررات:
6-1- صدور مجوز برای هر نوع محتوای تبلیغاتی (آگهی) منوط به رعایت کلیه قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور، از جمله مفاد ماده (12)
آیین نامه و همچنین سایر ضوابط و مقررات در حوزه انتشار آگهی، به ویژه مقررات مذکور در مقدمه این دستورالعمل و ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی مصوب جلسه شماره (575) شورای فرهنگ عمومی، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1391 است.
6-2- محتوای تبلیغاتی تأیید شده، باید بدون هیچ گونه تغییر در محتوا و رنگ آن، در زمان و محل های اکران و رسانه موردتقاضا و تأیید شده، انتشار یا نمایش داده شود.
تبصره: چنانچه پس از صدور مجوز، عدم اصالت مستندات و مدارک ارائه شده احراز شود، مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی ابطال و از ادامه انتشار آگهی جلوگیری خواهد شد.
6-3- مسئولیت محتوای تبلیغاتی و اجرای آن در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه، بر عهده دارنده مجوز است. ادارات کل ناظر به حسن اجرای قوانین و مقررات تبلیغات بوده و در صورت احراز تخلف برابر مقررات برخورد خواهند کرد.
تبصره: رسیدگی به تخلفات در کمیته استان انجام می شود و در موارد مشخص شده در آیین نامه، از سوی ادارات کل به کمیته مرکزی ارجاع خواهد شد.
6-4- متقاضیان سایر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اخذ تأییدیه محتوای تبلیغاتی مربوط به موضوع مجوز، لازم است در فرآیند ثبت تقاضای مجوز اصلی در سامانه، درخواست مربوط به محتوای تبلیغات خود را ارائه نمایند. مبادی صدور مجوز موظفند بر مبنای آن درخواست، از مرجع صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی استعلام نمایند.
6-5- رعایت مفاد دستورالعمل ساماندهی آگهی و فعالیت های تبلیغاتی در فضای مجازی مصوب کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور در انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی و انجام فعالیت تبلیغاتی در فضای مجازی، الزامی است.
6-6- اخذ مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی از طریق پیامک، تابع دستورالعمل «صدور مجوز انتشار محتوای پیامکی» است.

7. درمواردسکوت،ابهام، نقص یا اجمال دراین دستورالعمل،آیین‌نامه و قوانین مربوطه ملاک عمل خواهد بود مرجع رسیدگی به این امر دفتر تبلیغات می باشد.

8. به منظور شفافیت، جلوگیری از تبعیض و نیز اطلاع متقاضیان از تقاضاهای در نوبت، فهرست متقاضیان مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی بر روی سامانه، به صورت برخط، ‌اطلاع¬رسانی می¬شود. تصویر مجوزهای صادر شده نیز بر روی سامانه قابل مشاهده است.

9. این دستورالعمل در (9) بند و (8) تبصره در تاریخ 9/ 12/1399 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدو از تاریخ تصویب، لازم¬الاجراست و از این پس مقررات، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مغایر با این دستورالعمل ملغی و بلااثر شده و صدور مجوز انتشار محتوای تبلیغاتی مطابق دستورالعمل حاضر انجام می گردد. بدیهی است، هرگونه تغییر در مفاد دستورالعمل، منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و امور مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعه مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.

سید عباس صالحی