تماس با ما


نشانی
تهران‌، خیابان فاطمی غربی، خیابان شهید اعتمادزاده، روبروی بیمارستان 501 ارتش، پلاک 35

تلفن
تلفن‌ و نمابر مدیریت: 88012674 ، 88004184
کارشناسان تبلیغات: 88336511 ، 88336512
کارشناس سامانه: 88336510 (ساعت 9 الی 12 صبح)

پست الکترونیک
پشتیبانی سامانه : tablighat@ad.gov.ir
سامانه تبلیغات